Lex Civile > Obiective

Obiectivele Cercului sunt:

 • aprofundarea cunoștințelor juridice din domeniul dreptului procesual civil al studenților;
 • creşterea gradului de pregătire si dezvoltarea gândirii juridice a studenţilor;
 • dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic” în vederea eficientizării actului de învățământ și sporirea interesului în materia de studiu;
 • încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoștințelor și aptitudinilor fiecărui participant;
 • participarea membrilor la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel local, național și internațional;
 • dezbaterea de articole publicate în reviste de drept din țară sau din străinătate;
 • prezentări de lucrări din partea membrilor;
 • invitarea în cadrul şedinţelor a unor specialişti: cadre didactice specializate într-un anumit domeniu al dreptului, teoreticieni și practicieni renumiţi ai dreptului, etc.;
 • organizarea de simpozioane cu prezentare și/sau concurs de lucrări pe diferite teme de drept privat;
 • organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului;
 • stabilirea de colaborări cu alte cercuri de drept și asociaţii ştiinţifice;
 • prezentarea unei rubrici de actualităţi legislative.