Lex Civile > Concurs 2024

REGULAMENT

CONCURS DE PROCESE SIMULATE LEX CIVILE – UMFST 2024

Târgu Mureș

Concurs de procese simulate adresat studenților înscriși la studii de licență sau de masterat domeniul de studiu drept. Concursul își propune formarea unei opinii în legătură cu o temă dată și dezbaterea unei spețe, a unui studiu de caz în materia Dreptului procesual civil.

I. Concursul de procese simulate pe teme de Drept procesual civil are următoarele obiective:

a) – familiarizarea studenților cu teme de actualitate din materia Dreptului procesual civil;

b) – încurajarea studenților să își dezvolte cunoștințele teoretice, abilitățile oratorice, tehnica argumentării și capacitatea de a lucra în echipă.

II. Informații generale:

Obiectul acțiunii – Acțiunea în răspundere civilă delictuală

Speța:

X, un scriitor decedat în anul 1960, în timpul celui de-al doilea război mondial a scris un roman dar nu a reușit sa îl publice pentru ca soția sa i-a pierdut geanta în care se găsea manuscrisul. În anul 2020, scriitorul Y publică și semnează un roman care cuprinde aceeași poveste, fără a modifica nimic față de manuscrisul lui X.

* fiecare echipă își va alege un nume imaginar al reclamantului.

** fiecare echipă își va alege un nume imaginar al pârâtului.

III. Condiții de participare:

Concursul se adresează exclusiv studenților înscriși la studii de licență sau de masterat domeniul de studiu drept.

Echipele își vor alege un nume și vor fi compuse din trei persoane, dintre care: un coordonator și doi pledanți obligatoriu.

Coordonatorul echipei trebuie să fie student din an terminal [licență sau master în domeniul de studiu drept], iar pledanții trebuie să fie studenți de ani inferiori.

IV. Structura și calendarul concursului:

Înregistrarea echipelor – 10 mai 2024

Etapa scrisă:

Fiecare echipă trebuie să depună câte o acțiune în răspundere civilă delictuală, la care se atașează copii după actele ce susțin cererea și după probele scrise propuse. Dacă se propun martori, se vor depune declarațiile de martor ale acestora.

Dintre acțiunile depuse, în urma jurizării, jumătate vor fi reținute, autorii acestora dobândind calitatea de reclamant în concurs. Celelalte echipe, prin tragere la sorți, vor dobândi calitatea de pârât.

În cazul în care numărul echipelor înscrise va fi impar, echipa care va obține punctajul cel mai mic în urma jurizării, va fi eliminată.

– Depunerea acțiunii – 15 mai 2024

– Afișarea numelor echipelor care vor avea calitatea de reclamanți și tragerea la sorți a echipelor care vor avea calitatea de pârâți – 16 mai 2024

– Comunicarea acțiunilor către pârâți – 16 mai 2024

– Depunere întâmpinărilor de către pârâți – 18 mai 2024

– Comunicarea către reclamanți a întâmpinărilor – 19 mai 2024

– Depunerea de către reclamanți a răspunsului la întâmpinare – 21 mai 2024

– Comunicarea răspunsului la întâmpinare către pârâți – 22 mai 2024

Etapa dezbaterilor:

Susținerea pledoariilor – 25 mai 2024

Fiecare echipă, prin Vorbitorul 1, își va expune pledoaria, iar prin Vorbitorul 2, își va expune replica.

Replica trebuie să privească conținutul pledoariei părții adverse.

După susținerea pledoariilor reclamanților și a pârâților în cauză și a replicilor acestora, celelalte echipe, prin fiecare pledant desemnat, vor adresa, pentru fiecare echipă din concurs, câte o întrebare.

Ordinea expunerilor va fi următoarea:

Pledoarie Vorbitor 1 – reclamant

10 minute

Pledoarie Vorbitor 1 – pârât

10 minute

Replică Vorbitor 2 – reclamant

5 minute

Replică Vorbitor 2 – pârât

5 minute

Întrebări juriu+ întrebări de la participanți

10 minute

În timpul expunerii argumentelor orale, e interzisă comunicarea pledantului cu alte persoane decât juriul. În timpul expunerii argumentelor orale de către partea adversă e interzisă orice comunicare a membrilor echipei cu alte persoane. Comunicarea între membrii echipei se poate efectua doar în scris.

V. Jurizare:

Juriul va fi format din trei membri, dintre care un președinte, judecători sau cadre didactice universitare, care vor puncta, cu note de la 1 la 10:

1. Pentru echipele cu calitatea de reclamant:

– acțiunile;

– răspunsurile la întâmpinare;

– pledoaria;

– replica.

2. Pentru echipele cu calitatea de pârât:

– acțiunile (neselecționate);

– întâmpinările;

– pledoaria;

– replica.

Punctajele totale finale vor stabili rezultatele concursului.

VI. Premii:

Premii pe echipe:

Premiul pentru locul I – după criteriul punctajului general;

Premiul pentru locul II – după criteriul punctajului general;

Premiul pentru locul III – după criteriul punctajului general;

Premiul pentru cea mai bună acțiune.

Premii individuale:

Premiul pentru cel mai bun pledant – acelui pledant care a avut o prestație remarcabilă în faza orală a concursului;

Premiul pentru cele mai bune întrebări.

Premiul pentru cea mai bună participare.

Fiecărui pledant îi va fi acordată o diplomă pentru participare.

Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a oferi premii și distincții neprevăzute de Regulament.

VII. Prevederi finale:

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, anunțând actualizarea acestuia în cel mai scurt timp posibil pe pagina de Facebook a evenimentului.

VIII. Procedura de înscriere:

Înscrierea la Concursul de procese simulate LEX CIVILE – UMFST 2024 se va realiza online accesând formularul disponibil pe: https://forms.gle/F39vvajE8ErnggcMA, completând următoarele informații:

  • Numele echipei :

  • Numele și prenumele coordonatorului:

  • Numele, prenumele și anul de studiu al pledanților:

  • Instituția de învățământ :

  • Nr. de telefon :

  • E-mail :

Pentru mai multe informații, ne puteți scrie la adresa de email: umfst.lexcivile@gmail.com