Lex Civile > Concurs 2023

REGULAMENT

Concurs de procese simulate – LexCivile – UMFST 2023 – Târgu Mureș 

Concurs de procese simulate adresat studenților de la specializările Drept și Administrație Publică. Concursul își propune formarea unei opinii în legătură cu o temă dată și dezbaterea unei spețe, a unui studiu de caz în materia Dreptului procesual civil.

 

I. Concursul de procese simulate pe teme de Drept procesual civil are următoarele obiective:

a) – familiarizarea studenților cu teme de actualitate din materia Dreptului procesual civil;

b) – încurajarea studenților să își dezvolte cunoștințele teoretice, abilitățile oratorice, tehnica argumentării și capacitatea de a lucra în echipă.

 

II. Informații generale:

Obiectul acțiunii – Acțiunea în răspundere civilă delictuală

Speța:

Cleopatra, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat angajarea răspunderii civile delictuale a lui Octavian și obligarea acestuia la plata echivalentului în lei a sumei de 200.000 Euro, cu titlu de daune morale, pentru atingerile aduse dreptului la viața privată, dreptului la imagine, dreptului la respectarea demnității și reputației reclamantei, pentru faptul că, la data de 15 ianuarie 2022, pârâtul a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip conținând imagini cu reclamanta care, aflată la o petrecere privată, a avut un comportament indecent.

III. Condiții de participare:

Concursul se adresează exclusiv studenților de la specializarea Drept și Administrație Publică.

Echipele își vor alege un nume și vor fi compuse din trei persoane, dintre care: un coordonator și doi pledanți.

Coordonatorul echipei trebuie să fie student din an terminal [licență (specializările Drept sau Administrație Publică) sau master în domeniu juridic], iar pledanții pot fi doar studenți de ani inferiori.

IV. Structura și calendarul concursului:

Înregistrarea echipelor – 30 martie 2023

Etapa scrisă:

Fiecare echipă trebuie să depună câte o acțiune în răspundere civilă delictuală, la care se atașează copii după actele ce susțin cererea și după probele scrise propuse. Dacă se propun martori, se vor depune declarațiile de martor ale acestora.

Dintre acțiunile depuse, în urma jurizării, jumătate vor fi reținute, autorii acestora dobândind calitatea de reclamant în concurs. Celelalte echipe, prin tragere la sorți, vor dobândi calitatea de pârât.

În cazul în care numărul echipelor înscrise va fi impar, echipa care va obține punctajul cel mai mic în urma jurizării, va fi eliminată.

– Depunerea acțiunii – 15 aprilie 2023

– Afișarea numelor echipelor care vor avea calitatea de reclamanți și tragerea la sorți a echipelor care vor avea calitatea de pârâți – 18 aprilie 2023

– Comunicarea acțiunilor către pârâți – 18 aprilie 2023

– Depunere întâmpinărilor de către pârâți – 30 aprilie 2023

– Comunicarea către reclamanți a întâmpinărilor – 30 aprilie 2023

– Depunerea de către reclamanți a răspunsului la întâmpinare – 5 mai 2023

– Comunicarea răspunsului la întâmpinare către pârâți – 5 mai 2023

Etapa dezbaterilor:

Susținerea pledoariilor – 13 mai 2023

Fiecare echipă, prin Vorbitorul 1, își va expune pledoaria, iar prin Vorbitorul 2, își va expune replica.

Replica trebuie să privească conținutul pledoariei părții adverse.

După susținerea pledoariilor reclamanților și a pârâților în cauză și a replicilor acestora, celelalte echipe, prin fiecare pledant desemnat, vor adresa, pentru fiecare echipă din concurs, câte o întrebare.

Ordinea expunerilor va fi următoarea:

Pledoarie Vorbitor 1 – reclamant

10 minute

Pledoarie Vorbitor 1 – pârât

10 minute

Replică Vorbitor 2 – reclamant

5 minute

Replică Vorbitor 2 – pârât

5 minute

Întrebări juriu+ întrebări de la celelalte echipe

10 minute

 

În timpul expunerii argumentelor orale, e interzisă comunicarea pledantului cu alte persoane decât juriul. În timpul expunerii argumentelor orale de către partea adversă e interzisă orice comunicare a membrilor echipei cu alte persoane. Comunicarea între membrii echipei se poate efectua doar în scris.

V. Jurizare:

Juriul va fi format din trei membri, dintre care un președinte, judecători sau cadre didactice universitare, care vor puncta, cu note de la 1 la 10:

1. Pentru echipele cu calitatea de reclamant:

– acțiunile;

– răspunsurile la întâmpinare;

– pledoaria;

– replica;

– întrebările adresate celorlalte echipe.

2. Pentru echipele cu calitatea de pârât:

– acțiunile (neselecționate);

– întâmpinările;

– pledoaria;

– replica;

– întrebările adresate celorlalte echipe.

Punctajele totale finale vor stabili rezultatele concursului.

VI. Premii:

Premii pe echipe:

Premiul pentru locul I – echipei cu cel mai mare punctaj general;

Premiul pentru locul II – echipei cu al doilea cel mai mare punctaj general;

Premiul pentru locul III- echipei cu al treilea cel mai mare punctaj general;

Premiu pentru echipa care adresat cele mai bune întrebări;

Premiu pentru cea mai bună acțiune.

Premii individuale:

Premiul pentru cel mai bun pledant – acelui pledant care a avut o prestație remarcabilă în faza orală a concursului;

Premiu pentru cea mai bună participare.

Fiecărui participant îi va fi acordată o diplomă pentru participare.

Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a oferi premii și distincții neprevăzute de Regulament.

VII. Prevederi finale:

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, anunțând actualizarea acestuia în cel mai scurt timp posibil pe pagina de Facebook a evenimentului.

VIII. Procedura de înscriere:

Înscrierea la Concursul de procese simulate pe teme de Drept procesual civil se va realiza prin transmiterea unui e-mail la adresa: umfst.lexcivile@gmail.com care va cuprinde:

Numele echipei :

Numele, prenumele și anul de studiu al coordonatorului:

Numele, prenumele și anul de studiu al pledanților:

Instituția de învățământ :

Nr. de telefon :

E-mail :

Pentru mai multe informații, ne puteți scrie la adresa de email: umfst.lexcivile@gmail.com.